Forslaget til indsatsplan er blevet fremlagt for Koordinationsforum den 1. september 2020.

Forslag til indsatsplanen har været til politisk behandling i Ballerup og Egedal Kommuner. Forslaget til Smørum-Ballerup Indsatsplan blev godkendt i Ballerup Kommune den 26. oktober 2020 og i Egedal kommune den 28. oktober 2020.

Herefter har planforslaget været fremlagt i 12 ugers offentlig høring, fra den 21. november 2020 til den 12. februar 2021.

De indkomne høringssvar er blevet behandlet og indarbejdet i indsatsplanen, som dernæst fremlagt til endelig politisk godkendelse i Ballerup og Egedal Kommuner.

Den endelige Smørum-Ballerup Indsatsplan er behandlet politisk og godkendt i Egedal Kommune den 22. juni 2021 og i Ballerup Kommune den 21. juni 2021.

Indsatsplanen for Smørum-Ballerup har til formål at danne grundlag for grundvandsbeskyttelse. Planen er udarbejdet på baggrund af den statslige grundvandskortlægning.

Planområdet dækker hele Ballerup Kommune, og dele af Egedal Kommune. 

Kort til Smørum-Ballerup indsatsplan

Egedal og Ballerup kommune har udarbejdet Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Smørum-Ballerup. 

Se kortet over indsatsplanen herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: grundvand@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

 

Del: