Forsyningsstruktur og kildepladsens vigtighed
Hove Kildeplads er vigtig for HOFOR samlede forsyningsstruktur. Vandet fra kildepladsen behandles på Værket ved Islevbro og ledes til forbrugere i hovedstaden.

Hove Kildeplads er ikke i drift, og har ikke været i drift siden år 2000. Kildepladsen skal gennem en renovering, inden den sættes i drift igen. Det kan derfor ikke igangsættes indsatser i BNBO på nuværende tidspunkt, da de nærmere forhold omkring indvindingen ikke kendes. Der skal efterfølgende beregnes nyt boringsnært beskyttelsesområde samt foretages risikovurdering. Hvis det viser sig nødvendigt, kan der stilles restriktioner for pesticider i BNBO.

Del: