Ballerup Kommune skal foretage risikovurdering af alle BNBO. Vurderingen foretages i henhold til Tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-22 samt bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, senest i oktober 2022. Kommunerne skal vurdere behovet for at beskytte arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål, med henblik på at igangsætte nødvendige indsatser. Såfremt der vurderes at være et behov for beskyttelse, skal kommune og vandforsyninger forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejere, om pesticidfri drift på arealer inden for BNBO.

Egedal Kommune har risikovurderet vandforsyninger beliggende i indsatsplanområdet for Smørum-Ballerup Indsatsplan. Vurderingerne fremgår i beskrivelsen af vandværker og kildepladser.

Del: