Planens formål er, gennem beskyttende indsatser at afhjælpe, forebygge og sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand. Dette supplerer Egedal Kommunes målsætning om at sikre, at drikkevandsforsyningen skal baseres på rent grundvand, og Ballerup Kommunes målsætning om at beskytte grundvandet mod miljøfremmede stoffer og sikre ressourcen til efterkommerne.

Planen skal danne administrationsgrundlag i forhold til nødvendige indsatser for
grundvandsbeskyttelse, i de to kommuners myndighedsarbejde. Desuden skal planen danne dokumentation og hjemmel i forhold til eventuelle krav fra Forsyningssekretariatet, i forbindelse med vandselskabers ansøgning efter Vandsektorlovens § 11 om tillæg til statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål.

Del: