Med CT zoom er 2010-2017 niveauet for nitratudvaskning indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boringer beregnet. Arealanvendelse indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO er i 2017 fordelt som det fremgår af nedenstående tabel:

Arealanvendelse

Areal i ha

Landbrug

5,8

Natur

54,4

Skov

0,0

Befæstet

104,1

Sø og vandløb

0,0

Total areal for området

164,4

 

Nitratudvaskningen er beregnet som en potentiel udvaskning for landbrugsarealet i oplandet og for hele oplandet. Udvaskningen er beregnet som et vægtet gennemsnit for arealerne og for årene 2010 til 2017. For Lautrup Vandværks IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring er det beregnet, at der udvaskes 14,8 mg NO3/liter fra hele området, mens det er beregnet at der udvaskes 53,0 mg NO3/liter fra landbrugsarealerne.

Vandværk Areal (ha) Nitratudvaskning mg NO3/l (Gns. 2010-17) Målsætning 2 opfyldt
Lautrup Vandværk 164,4 14,8 Ja

 

Tabellen viser resultat af beregning af nitratudvaskning fra rodzonen.

De landbrugsarealer der bidrager til nitratudvaskningen i 2017 fremgår af nedenstående figur:

Landbrugsarealer Der Bidrager Til Nitratudvaskning 2017 (3)Landbrugsarealer NO3 Signatur (5)

 

Figur: Kort over Lautrup Vandværk – BNBO samt IO inden for det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Der er beregnet nitratudvaskning i de viste områder.

Da den gennemsnitlige nitratudvaskning for området er mindre end det fastsatte drikkevandskvalitetskriterium på 50 mg NO3/liter, vil der ikke på baggrund af de gennemsnitlige nitratudvaskningsværdier blive fastsat indsatser indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring.

Del: