Målene skal fastsættes for at tilgodese to formål. Dels skal den beskyttelsesindsats der defineres i indsatsplanen sikre, at ressourcen har en tilfredsstillende kvalitet og mængde, så der fortsat kan indvindes vand til drikkevand, og dels skal synliggørelsen af miljømålene sikre vandselskabernes mulighed for at opnå tillæg til deres økonomiske ramme via forsyningssekretariatet.
Miljømålene skal fastsættes i henhold til de hensyn, der nævnes i vandforsyningslovens og miljøbeskyttelseslovens indledende bestemmelser og samtidig anvendes de forvaltningsretlige principper (bl.a. proportionalitetsprincippet) i udmøntningen af miljømålene.

Del: