Med CT zoom er 2010-2017 niveauet for nitratudvaskning indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til kildepladsens boringer beregnet. Arealanvendelse indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO er i 2017 fordelt som det fremgår af nedenstående tabel:

Arealanvendelse

Areal i ha

Landbrug

15,6

Natur

131,8

Skov

11,8

Befæstet

294,3

Sø og vandløb

0,1

Total areal for området

453,6

Nitratudvaskningen er beregnet som en potentiel udvaskning for landbrugsarealet i oplandet og for hele oplandet. Udvaskningen er beregnet som et vægtet gennemsnit for arealerne og for årene 2010 til 2017. For Kilde XI's IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til kildepladsens boringer er det beregnet, at der udvaskes 15,9 mg NO3/liter fra hele området, mens det er beregnet at der udvaskes 50,1 mg NO3/liter fra landbrugsarealerne.

Kildeplads Areal (ha) Nitratudvaskning mg NO3/l Målsætning 2 for nitrat opfyldt
Kilde XI 453,6 15,9 Ja

 

 

 

De landbrugsarealer der bidrager til nitratudvaskningen i 2017 fremgår af nedenstående figur:

Landbrugsarealer Der Bidrager Til Nitratudvaskning 2017 (2)Landbrugsarealer NO3 2017 Signatur

Da den gennemsnitlige nitratudvaskning for området er mindre end det fastsatte drikkevandskvalitetskriterium på 50 mg NO3/liter, vil der ikke på baggrund af de gennemsnitlige nitratudvaskningsværdier blive fastsat indsatser indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring.

Del: