Beskyttelse inden for BNBO kan også have betydning for opfyldelse af målsætningen for pesticider, i det en indsats mod pesticider i BNBO, betyder at en del af pesticidtilførslen i boringens samlede opland fjernes. Dermed kan restriktioner i BNBO bidrage til at indsatsplanens målsætning for pesticider opfyldes.

I denne indsatsplan er vandværkerne i Egedal Kommune risikovurderet, og der taget stilling til den erhvervsmæssige anvendelse af pesticider i disse boringsnære beskyttelsesområder. Den erhvervsmæssige anvendelse knytter sig i høj grad til landbrugsarealer i omdrift. Inden for Ballerup Kommune er der primært tale om bymæssige arealer, men der er dog også mindre arealer inden for BNBO, hvor der må formodes at være erhvervsmæssig anvendelse, og som derfor skal risikovurderes. Ballerup Kommunes vurdering af arealer med erhvervsmæssig anvendelse vil blive foretaget uden for denne indsatsplan.

Del: