Oxideret vandtype (A): Den oxiderede vandtype indeholder nitrat. Grundvandet er ungt og er ty¬deligt påvirket af landbrugsdrift.

Forvitret vandtype/svagt oxideret (B): Den forvitrede vandtype kendetegnes ved et højt indhold af sulfat, men et lavt eller intet indhold af nitrat. Vandtypen er relativt ungt, typisk min¬dre end 50 år. Grundvandet er kraftigt påvirket af pyritoxidation enten fra landbrugsdrift og/eller vandindvinding.

Svagt reduceret vandtype (C1 og C2): Den svagt reducerede vandtype har en relativt høj alder, typisk over 50 år og er kun i mindre grad påvirket af menneskelige aktiviteter. C2: sulfatindhold på >75 mg/l. C1: sulfatindhold 20-75 mg/l.

Reduceret vandtype (D): Den reducerede vandtype er ikke påvirket af menneskelige aktiviteter og grundvandet er gammelt. Sulfatindhold < 20 mg/l.

Del: