Kilde XI indvinder fra Bryozokalken. Kortlægningen/2/ har vist, at det primære grundvandsmagasin i dele af indvindingsoplandet har nogen til stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi tykkelsen af det beskyttende lerlag over kalkmagasinet er begrænset. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for NFI også afgrænset indsatsområder (IO). Her er det specifikt vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat er fastsat i forbindelse med indsatsplanlægningen. 

Størstedelen af Kilde XI's indvindingsopland ligger indenfor et området afgrænset som et NFI-område og IO i kortlægningen /2/.

Arealerne ved Kilde XI er primært by med parker og rekreative arealer og omkring byen er marker der dyrkes på forskellige vis.

Arealanv Kildexi

 

Del: