Indsatsplanen dækker arealerne i Egedal og Ballerup Kommuner i ’Smørum-Ballerup Kortlægningsområde’, og er derudover udvidet til at dække den resterende del af Ballerup Kommune. Indsatsplanen omfatter et areal på i alt 56 km2 og er vedtaget efter både §§ 13 og 13 a i Vandforsyningsloven.

Se kortet over indsatsplanområdet på forsiden "Smørum-Ballerup Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse".

For vandværkerne Måløv, Måløvhøj og Pilegårdens vandværk er der tale om en revision af en indsatsplan, der hidtil har været gældende. Desuden er der beregnet nye oplande for de tre vandværker /1/, som er godkendt af Miljøstyrelsen, og disse nye oplande er indarbejdet i denne indsatsplan. Indsatser for de 3 vandværker er tidligere beskrevet i Søndersø Indsatsplan, der er udarbejdet af Ballerup Kommune i samarbejde med Herlev Kommune og Furesø Kommune. Den del af Søndersø Indsatsplan, der omhandler Måløv, Måløvhøj og Pilegårdens vandværker, vil jf. § 6 stk. 4 i indsatsplanbekendtgørelsen  med vedtagelse af denne nye indsatsplan ikke længere være gældende for de tre vandværker. 

Del: