Med CT zoom er 2010-2017 niveauet for nitratudvaskning inden for IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til kildepladsens boringer beregnet. Arealanvendelse inden for IO i det grundvandsdannede opland og BNBO er i 2017 fordelt som det fremgår af nedenstående tabel:

Arealanvendelse

Areal i ha

Landbrug

59,9

Natur

109,1

Skov

26,5

Befæstet

155,8

Sø og vandløb

4,1

Total areal for området

355,4

 

Nitratudvaskningen er beregnet som en potentiel udvaskning for landbrugsarealet i oplandet og for hele oplandet. Udvaskningen er beregnet som et vægtet gennemsnit for arealerne og for årene 2010 til 2017. For Kilde IIIs IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til kildepladsens boringer er det beregnet, at der udvaskes 17,3 mg NO3/liter fra hele området, mens det er beregnet at der udvaskes 30,7 mg NO3/liter fra landbrugsarealerne.

Kildeplads Areal (ha) Nitratudvaskning mg NO3/l (Gns. 2010-17) Målsætning 2 opfyldt
Kilde III 355,4 17,3 Ja

 

De landbrugsarealer der bidrager til nitratudvaskningen i 2017 fremgår af nedenstående figur:

Landbrugsarealer Der Bidrager Til Nitratudvaskning 2017 (1)Landbrugsarealer NO3 Signatur (1)

Da den gennemsnitlige nitratudvaskning for området er mindre end det fastsatte drikkevandskvalitetskriterium på 50 mg NO3/liter, vil der ikke på baggrund af de gennemsnitlige nitratudvaskningsværdier blive fastsat indsatser inden for IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring.

 

Del: