En indsatsplan for et område udarbejdes første gang på baggrund af den statslige kortlægning. Indsatsplanen er en dynamisk plan, hvor indsatserne vurderes og eventuelt ændres, når der fremkommer ny viden. Indsatsplanen gælder til der vedtages en ny. Det er dog hensigten at indsatsplanen revideres, når der opstår situationer, som på væsentlig måde påvirker grundlaget for indholdet i den vedtagne plan. Dette kan både være lovændringer, ændringer i beskyttelsesbehov og indsatsområder (IO), ændringer i aktiviteter og indvinding i området m.v. Det er kommunens vurdering, hvorvidt indsatsplanen skal revideres, men kommunerne vil løbende have dialog med Koordinationsforum for Smørum- Ballerup Indsatsplan om behov for ændringer eller tilføjelser til indsatsplanen. 

Del: