Boringens tilstand skal vurderes, for at fastslå at den er tæt, og at der ikke kan sive overfladevand og dermed uønskede stoffer ind i boringen, fra terræn og fra de øverste jordlag.
Indsatsen er særlig relevant i tilfælde, hvor der er konstateret uønskede stoffer i grundvandet, og hvor der eventuelt er mistanke om utætheder i boringen. Desuden er indsatsen relevant forud for indsatser, hvor der påtænkes restriktioner for anvendelse af nitrat og pesticider, eller tilfælde hvor der opstår akutte forureninger i indvindingsboringer.

Del: