Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen vurdere at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Der er fundet BAM og N,N-Dimethylsulfamid (DMS), samt MTBE i kildepladsens indberettede vandanalyser. Derfor vurderes der at være behov for indsatser overfor brug af pesticider og overfor øvrige miljøfremmede stoffer.

Del: