Med CT zoom er 2010-2017 niveauet for nitratudvaskning indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boringer beregnet. Arealanvendelse indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO er i 2017 fordelt som det fremgår af nedenstående tabel:

Arealanvendelse

Areal i ha

Landbrug

37,9

Natur

11,0

Befæstet

15,8

Total areal for området

64,7

 

Nitratudvaskningen er beregnet som en potentiel udvaskning for landbrugsarealet i oplandet og for hele oplandet. Udvaskningen er beregnet som et vægtet gennemsnit for arealerne og for årene 2010 til 2017. For Måløv Vandværks IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring er det beregnet, at der udvaskes 41,1 mg NO3/liter fra hele området, mens det er beregnet at der udvaskes 57,6 mg NO3/liter fra landbrugsarealerne.

 

Vandværk Areal (ha) Nitratudvaskning mg NO3/l (Gns. 2010-17) Målsætning 2 opfyldt
Måløv Vandværk 64,7 41,1 Ja

Tabellen viser resultat af beregning af nitratudvaskning fra rodzonen. 

De landbrugsarealer der bidrager til nitratudvaskningen i 2017 fremgår af nedenstående figur:

Landbrugsarealer Der Bidrager Til NitratudvaskningLandbrugsarealer NO3 Signatur (5)

Da den gennemsnitlige nitratudvaskning for området er mindre end det fastsatte drikkevandskvalitetskriterium på 50 mg NO3/liter, vil der ikke på baggrund af de gennemsnitlige nitratudvaskningsværdier blive fastsat indsatser indenfor IO i BNBO til vandværkets boring.

Del: