Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen vurdere at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.
Der vurderes dog ikke, på baggrund af Smørumovre Vandværks indberettede vandanalyser, at være behov for restriktioner overfor pesticider og andre miljøfremmede stoffer i det grundvandsdannende opland til Smørumovre Vandværk.

Del: