Inden for Søndersø kortlægningen findes der 3 kildepladser og 6 almene vandværker, men det er kun 3 af disse vandværker (Måløv, Måløvhøj og Pilegårdens vandværker), der ligger indenfor indsatsplanområdet.

Vandværkerne indenfor indsatsplanområdet indvinder fra kalken, som udgør det primære magasin i hele indsatsplanområdet. Langt størstedelen af vandet indvindes fra de store kildepladser, hvor de 5 største vandværker/kildepladser står for 92% af den samlede indvinding.

Indvindingsboringer til almene vandværker kan ses på kort her.

Nedenfor ses en oversigt med de 12 vandværker og kildepladser der er inden for indsatsplanområdet til denne indsatsplan:

Vandværk/kildeplads Indvindingstilladelse (m3) Udløbsdato Kommune
 Ballerup Vandværk  650.000  31.01.47  Ballerup
 Hove Kildeplads  1.000.000  28.10.46  Egedal
 Hove Overdrev Vandværk   5.000   28.10.46   Egedal 
 Hove Vandværk  13.000  28.04.46  Egedal 
 Kilde III  775.000   30.11.46  Ballerup 
 Kilde VI   250.000  30.11.46  Ballerup 
 Kilde XI   975.000  30.11.46   Ballerup 
 Lautrup Vandværk  600.000   30.01.46  Ballerup 
 Måløv Vandværk  250.000  30.11.46  Ballerup 
 Måløvhøj Vandværk   15.000   30.10.20  Ballerup 
 Pilegården Vandværk   250.000  30.11.46   Ballerup 
 Smørumovre Vandværk   12.000   28.10.46  Egedal 

 

 

Del: