Region Hovedstaden har efterfølgende registreret yderligere lokaliteter og der er nu registreret 16 V2-kortlagte og otte V1-kortlagte lokaliteter indenfor indvindingsoplandet til Lautrup Vandværk, der er tre lokaliteter som både indeholder en V1- og V2-kortlægning  (se tabel):

Lokalitetsnummer

Kortlægningsstatus

Branche/aktivitet

Trussel

Indsats

151-00011

V2

Jern- og metalvareindustri

Grundvand, Jord

Ingen

151-00015

V2

Renseri

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-00045

V2

Medicinalvarefabrik

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-00047

V2

Autoreparationsværksted

Jord, Jor

Ingen

151-00050

V2

Transmission af elektricitet, transformerstation

Grundvand, Poreluft

Indvindingsopland

151-00060

V1 og V2

Brandvæsen og redningskorps

Jord

OSD, Indvindingsopland

151-00074

V2

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal, Fremstilling af andre færdige metalprodukter

Grundvand, Poreluft, Jord

OSD, Indvindingsopland

151-00078

V2

Autolakererier

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland

151-02042

V1

Sko- og træskofabrikker, Villaolietank

Jord

Indvindingsopland

151-02050

V2

Udlagt slagge

Jord

Ingen

151-05016

V2

Maskinindustri, Tømrer og bygningssnedkerforretninger, autoreparationsværksteder, Autoservice

Grundvand, Poreluft, Jord

Ingen

151-05020

V1

Andre trykkerier kemikalier, betonvarefabrik, jern og metalvareindustri

 

OSD

151-05021

V2

Tekstilindustri, maskinindustri, villaolietank

Grundvand, Poreluft, Jord

Ingen

151-05022

V1

Autoreparationsværksted

 

Indvindingsopland

151-05032

V2

Maskinindustri

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland

151-05038

V1

Autoreparationsværksted, autoservice

 

Ingen

151-05039

V2

Bus- og S-togstrafik

Jord

Indvindingsopland

151-05041

V1 og V2

Andre trykkerier kemikalier, Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr

Jord,

Ingen

151-05043

V1

Anden virksomhed i forbindelse med trykning, fremstilling af maling, lak, trykfarver

 

Indvindingsopland

151-05055

V2

Fremstilling af maling, lak, trykfarver, fremstilling af plastprodukter, jern og metalvareindustri

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland

151-05060

V1

Aktiviteter vedr. benzin, olie, gas, kul og tjæreprodukter

 

Indvindingsopland

151-05077

V1 og V2

Andre trykkerier kemikalier, medicinalvarefabrikker, Reparation af maskiner til land-, have- og skovbrug, Autoreparationsværksted

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-05085

V2

Maskinindustri, Elektromekanisk værksted, Fremstilling af apparater til måling og kontrol af elektriske størrelser, Autoreparationsværksted, Vognmandsvirksomhed, Villaolietank

Jord

Ingen

151-05096

V2

Overfladebehandling af metal, Autoreparationsværksted

Grundvand, Poreluft, Jord

Indvindingsopland

151-05098

V2

Fremstilling af mejeriprodukter, læderindustri, Fremstilling af maling, lak og trykfarver, medicinalvarefabrik, Jern- og metalvareindustri, Elektromekaniske værksteder, Fremstilling af møbler, Autoreparationsværksteder, Vognmandsvirksomhed, Erhvervsmæssig oplag af benzin og olie

Grundvand, Jord

Indvindingsopland

151-30150

V1

Autoreparationsværksted, erhvervsmæssigt oplag af benzin og olie

 

Indvindingsopland

151-30164

V1

Autoreparationsværksted, autolakererier

 

Indvindingsopland

 

Region Hovedstaden har i sin vurdering af risiko ikke lavet en kategorisering.

Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen beskriver fund af en lang række forskellige pesticider, klorerede forbindelser samt olie- og benzinstoffer. Tidligere tiders pesticidanvendelse har sammen med områdets mange punktkilder og industrivirksomheder påvirket grundvandet. Kortlægningen vurdere at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Lautrup Vandvaerks Indvindingsopland Med Profiler Kortlagte Forurenede Lokaliteter Samt NFI Omraade Og Udpeget IO

Figur: Fra kortlægningen Lautrup Vandværks indvindingsopland med profiler, kortlagte forurenede lokaliteter samt NFI-område og udpeget IO.

Ballerup Kommune har godkendt et kontrolprogram for Lautrup Vandværk, og der er tilføjet ekstra kontrolparametre på baggrund af tidligere fund og analyseplaner. Tilføjelserne til minimumkontrolprogrammet består i analyse for Diuron (frugtavlspesticid) og Cyanid, samt et udvidet analyseprogram for PAH, aromatiske kulbrinter, phenoler samt organiske klorforbindelser.

Del: