Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken. Kortlægningen vurderer at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer stadig er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Der er dog fundet BAM og N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i vandværkets indberettede vandanalyser. Derfor vurderes der at være behov for indsatser overfor brug af pesticider.

Del: