I Egedal har det endvidere i en årrække været praksis, at der i forpagtningsaftaer for kommunal landbrugsjord, er krav om, at der ikke må anvendes pesticider i driften af disse jorde.

Desuden er Ballerup og Egedal  Kommuner i  2019 tilmeldt kampagnen 'Giftfri Kommuner', hvilket forpligter kommunerne til fortsat ikke at anvende pesticider på de kommunalt ejede arealer.

Del: