Hvis der i indvindingsboringer til en almen vandforsyning gøres gentagne fund af pesticider, og hvis disse fund viser en stigende koncentration af det pågældende pesticid, skal kommunen undersøge og vurdere kilden for at afgøre, om der er tale om punktkilde.
Hvis der er tale om en formodet punktkildeforurening, skal regionen inddrages med henblik på at afklare den videre indsats i samarbejde med regionen.
Hvis der tale om en formodet fladekilde med pesticider, skal anvendelsen af pesticider i det grundvandsdannende opland vurderes.
Hvis det viser sig nødvendigt, kan anvendelsen af pesticider reguleres ved dyrkningsaftaler. Se indsats vedr. dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i grundvandsdannende oplande.

Del: