Naturstyrelsen har gennemført én kortlægning af grundvandsforholdene i Smørum-Ballerup, som blev afsluttet med en redegørelse i 2014 /2/ og Københavns Amt har gennemført en kortlægning af grundvandsforholdene i Søndersø, som blev afsluttet i 2005 /3/. Det er dog kun et lille hjørne af Søndersø-kortlægningen, der er med i indsatsplanområdet, så beskrivelsen af geologien i indsatsplanområdet bygger primært på kortlægningen fra Smørum-Ballerup. Det er dog undersøgt, at der ikke er specielle forhold for de tre vandværker (Måløv, Måløvhøj og Pilegårdens vandværker) som ligger i den sydvestlige del af Søndersø-kortlægningen og samtidig på kanten af den geologiske struktur Søndersødalen.
Begge kortlægninger havde til formål at samle al tilgængelig viden, suppleret med nye undersøgelser af de forhold, som har betydning for beskyttelse af grundvandet i de pågældende områder.
I forbindelse med kortlægningen af Smørum-Ballerup er der opstillet en geologisk, en hydrostratigrafisk og en hydrologisk model for området, og der er foretaget en kortlægning af grundvandskemien. Kortlægningen for Søndersø er lavet på baggrund af eksisterende data og der er ikke opstillet nye modeller.
Størstedelen af indsatsplanområdet er en del af et stort sammenhængende OSD-område. I den østlige del af indsatsplanområdet er der dog et område, der udpeget som OD-område. Her ligger dele af indvindingsoplandet til Lautrup Vandværk.

Del: