Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Smørum-Ballerup Indsatsplanområde er udarbejdet af Egedal og Ballerup Kommune i samarbejde med omkringliggende kommuner (Glostrup og Roskilde), HOFOR, NOVAFOS og 4 private almene vandværker i planområdet: Hove Overdrev Vandværk, Hove Vandværk, Måløvhøj Vandværk og Smørumovre Vandværk.
Der er til arbejdet med indsatsplanen nedsat et koordinationsforum med repræsentanter fra vandforsyninger, myndigheder og organisationer.

Koordinationsforum for Egedal og Ballerup Kommuner har den 1. september 2020 drøftet planforslaget forud for den øvrige. Forslaget til indsatsplan er vedtaget af kommunalbestyrelserne i Ballerup Kommune den 26. oktober 2020 og i Egedal Kommune den 28. oktober 2020 og. Forslaget til indsatsplanen har været i offentlig høring fra den 21. november 2020 til 12. februar 2021.

Følgende vandforsyninger har været involveret i arbejdet med indsatsplanen:
• HOFOR
• Hove Overdrev Vandværk
• Hove Vandværk
• Måløvhøj Vandværk
• Novafos
• Smørumovre Vandværk

Koordinationsforum for Smørum-Ballerup indsatsplanen består af repræsentanter fra:
• Ballerup Kommune
• Egedal Kommune
• Furesø Kommune
• Høje-Taastrup Kommune
• Glostrup Kommune
• Roskilde Kommune
• Albertslund Kommune
• Herlev Kommune
• Danmarks Naturfredningsforening, Ballerup
• Danmarks Naturfredningsforening, Egedal
• Fonden Grantoftegård
• Nordsjællands Landboforening
• Landboforeningen Gefion
• Kontaktudvalget for vandværker i Egedal Kommune
• Grundvandspuljen i Egedal Kommune
• Hove Vandværk
• Hove Overdrev Vandværk
• Smørumovre Vandværk
• Måløvhøj Vandværk
• HOFOR
• Novafos
• Region Hovedstaden

Del: