Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for NFI også afgrænset indsatsområder (IO). Her er det specifikt vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat er fastsat i forbindelse med indsatsplanlægningen. 

Størstedelen af Kilde VIs indvindingsopland ligger indenfor et området afgrænset som et NFI-område og IO i kortlægningen /2/.

Arealerne ved Kilde VI er primært by og industri med parker og rekreative arealer og omkring byen er marker der dyrkes på forskellige vis.

Arealanv Kildevi

Del: