Hove Kildeplads er ikke i drift, og har ikke været i drift siden år 2000. Kildepladsen skal gennem en renovering, inden den sættes i drift igen. Det kan derfor ikke igangsættes indsatser på nuværende tidspunkt, da de nærmere forhold omkring indvindingen ikke kendes. Der skal beregnes nyt indvindingsopland, grundvandsdannende opland samt boringsnære beskyttelsesområder.
Vurdering af behovet for indsatser for pesticider, skal ske efter renovering af kildepladsen, eventuelt igennem Nybøllesamarbejdet, som er etableret i 2016 og arbejder med at identificere mulige forureningstrusler i Nybølle Grundvandsområde som inkluderer bl.a. Hove Kildeplads

Del: