Kortlægningen /2/ beskriver, at der er gjort mange fund af miljøfremmede stoffer indenfor kortlægningsområdet. Fundene er gjort både i de kvartære magasiner og i kalken.  Kortlægningen vurderer at både pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer er et problem for grundvandskvaliteten i området.

Fundene spændt bredt og omfatter bla. DMS (N,N-Dimethylsulfamid), BAM, triaziner, phenoler, Phenoxysyrer og chlorerede forbindelser.

Siden kortlægningen blev afsluttet ses der forhøjede koncentrationer af Cis-1,2-dichlorethyl og trichlorethylen i to indvindingsboringer.

Derfor vurderes der at være behov for indsatser overfor brug af pesticider og overfor øvrige miljøfremmede stoffer.

Del: