Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal beregnes og følges for Indsatsområderne (IO) inden for det grundvandsdannende opland samt BNBO. For vedtagelsestidspunktet for indsatsplanen, er data tilgængelig for årene 2010-17, og den beregnede gennemsnitlige udvaskning for disse år fremgår af indsatsplanen.

Kommunerne skal fremadrettet foretage en opdatering af den gennemsnitlige udvaskning, når data for et nyt år foreligger. Beregningerne foretages med CTzoom beregningsværktøj eller tilsvarende. Opdateringerne skal vise hvorvidt nitratudvaskningen ligger på et stabilt niveau, eller om det er faldende eller stigende. Ved en stigende udvaskning, skal kommunerne tage stilling til om der opstår et behov for restriktioner for nitratanvendelse.

For de vandforsyninger, som har grundvandsdannende oplande og BNBO der skal genberegnes, afventer beregningerne disse. Når nye oplabde ligger fast, foretages beregningerne for tidperioden fra 2010 og frem til nyeste tilgængelige data. Ud fra disse beregneinger, tages stilling til behovet for indsats for nitrat.

Del: