For hvert vandværk/kildeplads er der lavet en separat beskrivelse af hvilke indsatser der er nødvendige for at beskytte grundvandsressourcen, og der er også lavet en nærmere beskrivelse af hvilke trusler mod grundvandsressourcen, der ses indenfor hvert vandværks indvindingsopland.

Da vandværkerne/kildepladserne oprindeligt er beskrevet i to forskellige kortlægninger, der er lavet på to forskellige måder, vil det også gøre at den beskrivelse og de figurer der kan vises for de forskellige vandværker/kildepladser vil være forskellige.

Del: