Med CT zoom er 2010-2017 niveauet for nitratudvaskning indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring beregnet. Arealanvendelse indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO er i 2017 fordelt som det fremgår af nedenstående tabel:

Arealanvendelse

Areal i ha

Landbrug

5,9

Natur

5,5

Skov

0,7

Befæstet

37,3

Sø og vandløb

0,4

Total areal for området

49,9

 

Nitratudvaskningen er beregnet som en potentiel udvaskning for landbrugsarealet i oplandet og for hele oplandet. Udvaskningen er beregnet som et vægtet gennemsnit for arealerne og for årene 2010 til 2017. For Måløvhøj Vandværks IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring er det beregnet, at der udvaskes 21,4 mg NO3/liter fra hele området, mens det er beregnet at der udvaskes 48,4 mg NO3/liter fra landbrugsarealerne.

 

Vandværk Areal (ha) Nitratudvaskning mg NO3/l (Gns. 2010-17) Målsætning 2 opfyldt
Måløvhøj Vandværk 49,9 21,4 Ja

 

De landbrugsarealer der bidrager til nitratudvaskningen i 2017 fremgår af nedenstående figur:

 Landbrugsarealer Der Bidrager Til Nitratudvaskning 2017 (4)Landbrugsarealer NO3 Signatur (6)

Da den gennemsnitlige nitratudvaskning for området er mindre end det fastsatte drikkevandskvalitetskriterium på 50 mg NO3/liter, vil der ikke på baggrund af de gennemsnitlige nitratudvaskningsværdier blive fastsat indsatser indenfor IO i det grundvandsdannede opland og BNBO til vandværkets boring.

Del: