POLITISK BEHANDLING AF INDSATSPLAN SMØRUM-BALLERUP

Indsatsplanområdet dækker hele Ballerup Kommune, og dele af Egedal Kommune.  

Forslag til Smørum-Ballerup Indsatsplan er drøftet i Koordinationsforum i d. 1. september 2020. Ændringer og bemærkninger er modtaget. Forslag til Smørum-Ballerup Indsatsplan er behandlet politisk i Ballerup Kommune den 26. oktober 2020 og i Egedal Kommune den 28. oktober 2020.

Forslag til indsatsplan har været i  i 12 ugers offentlig høring, fra den 21. november 2020 til den 12. februar 2021. Der er modtaget fire høringssvar fra hhv. Miljøstyrelsen, HOFOR, Novafos og en privat lodsejer, hvoraf tre har givet anledning til mindre rettelser i planen. 

Den endelige Smørum-Ballerup Indsatsplan er behandlet politisk og godkendt i Egedal Kommune den 22. juni 2021 og i Ballerup Kommune den 21. juni 2021.

POLITISK GODKENDELSE AF ANVENDELSE AF MBL. § 26A

I Egedal Kommune har Byrådet d. 27. maj 2020 godkendt en sag vedrørende administrationens anvendelse af miljøbeskyttelsesloven § 26 a i Egedal Kommunes kommende indsatsplaner. 

I Egedal Kommune er der i alt tre indsatsplanområder, Smørum-Ballerup, Nybølle og Egedal Nord.   

Byrådet har godkendt, at administrationen i Egedal Kommune har bemyndigelse til at meddele påbud efter § 26a i miljøbeskyttelsesloven, om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger til sikring af nuværende eller fremtidige drikkevandinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider, for så vidt angår ejendomme beliggende inden for en vedtaget indsatsplans geografiske område.

Desuden har Byrådet givet samtykke til, at erstatning for pålagte rådighedsindskrænkninger m.v. betales af den vandforsyning, der har gavn af indsatsen.

I afsnittet 'Indsatsprogram' kan læses mere om indsatser.

Del: