Der ses stigende tendens i indholdet af nitrat, phosphor, nikkel, chlorid, sulfat og pesticider på forskellige vandværker. Derfor kan der være behov for at justere eller udvide kontrolprogrammerne for disse vandværker, så udviklingen i de forskellige stoffer kan følges.

Kommunen skal vurdere behovet i afgørelse om kontrolprogram. Såfremt der ses kritiske stigninger af nogle parametre i drikkevandskontrollen, kan kommunen øge analysehyppigheden. 

Del: