En vedtaget vandforsyningsplan fastlægger rammerne for forsyningen af drikkevand til borgerne i
kommunen. Vandforsyningsplanen beskriver endvidere den politik og de målsætninger, som Egedal
Kommune arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer. Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet. Planen redegør
for, hvordan Egedal Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere, herunder hvilke
områder de almene vandforsyningsanlæg forsyner, hvor meget vand borgere og erhverv forventes at
forbruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må
opgives.

Vandforsyningsplanen i Egedal Kommune er delt på i en plandel og en statusdal. Statusdelen kan downloades som en pdf-fil nedenfor.

Del: